Scroll Top

Nagħmlu d-Drittijiet tat-Tfal aktar aċċessibbli, viżibbli u impenjattivi

Flimkien mal-Kummissarju għat-Tfal, Aġenzija Żgħażagħ organizzat seminar ta’ jumejn fejn 18 -il żagħżugħ ipparteċipaw b’ħeġġa u b’ideat differenti. Is-seminar kien intitolat – ‘Let’s Talk Young, Let’s Talk about Promoting and Protecting Children’s Rights’ u l-għan tiegħu kien li jipprovdi liż-żgħażagħ bl-opportunità li jiddiskutu kif jagħmlu d-drittijiet tat-tfal aktar aċċessibbli, viżibbli, u interattivi.
Matul l-ewwel jum, iż-żgħażagħ kellhom l-opportunità li jsiru jafu lil xulxin u jiffamiljarizzaw ruħhom mat-tema permezz ta’ attivitajiet fejn iż-żgħażagħ kellhom jaħsbu b’mod kritiku. Fit-tieni jum, kellhom ipoġġu fil-prattika l-kreattivita’ tagħhom u jesprimu lilhom infushom permezz tal-arti.

Matul il-ġurnata, ż-żgħażagħ kellhom ukoll iċ-ċans li jistaqsu mistoqsijiet jew jiddiskutu ċertu ħsibijiet mal-Kummissarju għat-tfal Antoinette Vassallo u mal-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Miriam Teuma. Fl-aħħar nett, ipproponew xi rakkomandazzjonijiet sabiex l-għan tas-seminar ikun jista’ jintlaħaq. Fuq fuq, biex id-drittijiet ikunu aktar aċċessibbli, viżibbli, u interattivi, ż-żgħażagħ issuġġerew li huwa dejjem importanti li jkomplu jippromwovu d-drittijiet tat-tfal b’modi differenti. Iż-żgħażagħ tennew li l-iskejjel għandhom rwol importanti f’dan l-aspett filwaqt li esprimew lilhom infushom ukoll billi saħqu fuq l-importanza tal-parteċipazzjoni f’attivitajiet extra-kurrikulari u f’organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.