Scroll Top

Programmi ta’ Ħiliet għall-Ħajja

Democracy Camp Programme

X’inhu Catching Fire?

Catching Fire huwa programm ta’ ħiliet tul il-ħajja li juża d-drama bħala għodda biex jgħin liż-żgħażagħ jiżvillupaw firxa wiesgħa ta’ ħiliet kemm personali u anki soċjali. Jinkludu fost dawn hemm li jgħollu l-istima tagħhom u l-kunfidenza fihom infushom, taħdid u smigħ, li jaħdmu b’mod effettiv mal-oħrajn, kreativita u l-ħsieb krittiku.

Għal min jappella?

Żgħażagħ bejn l-eta’ it13 u s-16-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

 • Jtejbu l-kunfidenza u li jemmnu fihom infushom
 • Jsiru aktar kapaċi fejn jidħol it-taħdid fil-pubbliku
 • Jaħdmu flimkien bħala tim b’mod kollaborativ u kooperattiv
 • Jitgħallmu kif jikkomunikaw l-idejat, u kif jirrispondu b’mod effettiv għall-idejat ta’ ħaddieħor
 • Jitgħallmu jużaw oġġetti komuni b’mod kreattiv
 • Jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom biex oħolqu prestazzjoni teattrika li jkunu kburin biha
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa
Democracy Camp Programme

X’inhu Democracy Camp?

Il-programm ta’ edukazzjoni non-formali Democracy Camp huwa programm edukattiv ta’ jumejn biex permezz tiegħu ż-żgħażagħ ta’ bejn it-13 u l-16-il sena jiżviluppaw l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex isiru ċittadini attivi f’soċjetà demokratika. Is-sessjonijiet għandhom l-għan li jippromwovu l-inklużjoni, l-ekwità, d-diversità, u d-drittijiet tal-bniedem permezz tal-ideal demokratiku. Dan il-programm se jħeġġeġ lill-parteċipanti biex jiddjalogaw, jaqsmu ideat u jitgħallmu jkunu assertivi fuq aspetti għal qalbhom.

Għal min jappella?

Żgħażagħ bejn l-eta’ it13 u s-16-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

Iż-żgħażagħ f’dan il programm se:

 • Jiżvilupp għarfien relatat mad-demokrazija u l-impenn ċiviku.
 • Itejbu l-komunikazzjoni, l-ħsieb kritiku, l-kreattività, u l-ħiliet għas-soluzzjoni tal-problemi.
 • Jitgħallmu juru apprezzament għad-diversità u l-benefiċċji li ġġib magħha lis-soċjetà.
 • Jippromwovu it-twemmin tal-individwi u l-azzjonijiet meħtieġa li hemm bżonn jittieħdu.
 • Jagħrfu L-importanza tal-vot u l-irwol tiegħu fid-demokrazija.
 • Jgħaddu mil-proċess ta’ kif iż-żgħażagħ isiru ċittadini attivi u responsabbli li japprezzaw id-demokrazija filħajja ta’ kuljum.
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa
Act On Programme

X’inhu Act On? 

Act On huwa programm li juża d-drama biex jimpenja liż-żgħażagħ biex isibu ferħ fl-espressjoni u l-immaġni tagħhom infushom, jiksbu kunfidenza, inaqqsu l-istress u jakkwistaw ħiliet ta’ team-building.

Għal min jappella?

Act On huwa offrut lill-żgħażagħ interessati fid-drama u li għandhom bejn it-12 u s-15-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

 • Nagħti spinta lill-istima personali tiegħi;
 • Insir aktar kunfidenti;
 • Naħdem ġo tim; 
 • Insir konxju tal-ġesti mhux verbali tiegħi u l-lingwaġġ tal-ġisem;
 • Nipprattika tonalitajiet differenti.
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-APPLIKAZZJONIJIET BĦALISSA HUMA MAGĦLUQA
Democracy Camp Programme

X’inhu Find the Superhero in You?

Il-programm Find the Superhero in You huwa programm eċċitanti ta’ edukazzjoni mhux formali għaż-żgħażagħ ta’ bejn it-12 u l-15-il sena. Jgħinhom jiskopru l-valuri u t-twemmin tagħhom stess permezz ta’ tema ta’ supereroj cool, fejn jaslu biex iwettqu diversi kompiti.

Għal min jappella?

Żgħażagħ bejn l-eta’ it12 u l-15-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

Iż-żgħażagħ f’dan il programm se:

 • Jiżviluppaw sens ta’ inizjattiva
 • Jsaħħu l-ħiliet ta’ tmexxija
 • Jibnu r-reżiljenza
 • Jaħdmu fi ħdan team
 • Jibnu l-kunfidenza
 • Jifhmu l-importanza tal-identità
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-APPLIKAZZJONIJIET BĦALISSA HUMA MAGĦLUQA
Plan It Programme

X’inhu Plan It?

Plan It huwa programm ta’ ġimgħa li jħaddem stil ta’ edukazzjoni non-formali u li jiffoka fuq kif nistgħu nħarsu d-dinja. 

Għal min jappella?

Plan it huwa offrut lill-żgħażagħ li għandhom bejn it-13 u s-16-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

 • Jkunu aktar konxji dwar prattiċi t’għajxien sostennibbli u kwistjonijiet ambjentali.
 • Japprezzaw aktar ir-riżorsi naturali tal-pjaneta u l-ħtieġa li jiġu protetti.
 • Jagħrfu aħjar kif in-natura tista’ tħalli impatt fuq l-individwi.
 • Jiżviluppaw ħiliet prattiċi li jikkontribwixxu għal għajxien sostennibbli.
 • Jirrikonoxxu l-importanza tal-involviment u l-attiviżmu fil- komunità.ternet
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-APPLIKAZZJONIJIET BĦALISSA HUMA MAGĦLUQA
Hashtags Headlines Programme

X’inhu Hashtags and Headlines?

Dan il-programm huwa ddisinjat speċifikament għaż-żgħażagħ ta’ bejn it-13 u l-16-il sena biex jiżviluppaw diversi ħiliet u tekniċi biex joħolqu kontenut interattiv u ta’ impatt. Il-parteċipanti se jitgħallmu kif jużaw għodod u karatteristiċi speċifiċi biex jgħinuhom joħolqu t-tip ta’ kontenut li jolqot l-udjenza maħsuba tagħhom. Il-programm huwa interattiv ħafna u prattiku. Il-parteċipanti se jingħataw pariri dwar l-użu xieraq tal-midja soċjali, inkluż kif jidentifikaw u jevitaw kontenut mhux xieraq, kif jimmaniġġjaw is-settings tal-privatezza, u kif jidħlu f’interazzjonijiet rispettużi ma ‘oħrajn.

Għal min jappella?

Hashtags and Headlines huwa offrut lill-żgħażagħ li għandhom bejn it-13 u s-16-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

Iż-żgħażagħ f’dan il programm se:

 • Jtejbu l-espressjoni personali u l-ħiliet tal-komunikazzjoni.
 • Jżiedu l-kreattività u l-ħsieb kritiku.
 • Jiżviluppaw ħiliet fejn jidħol tqassim ta’ ħin u kif wieħed ikun organizzat.
 • Jziedu l-kunfidenza biex juru t-talenti u l-kapaċitajiet tagħhom.
 • Jikollaboraw u jaħdmu fi grupp.
 • Jtejbu l-ħila biex jaċċessaw informazzjoni li tkun relevanti u affidabbli.
 • Iżidu l-għarfien dwar litteriżmu fil-midja soċjali. Jikrejaw kontenut li jista’ jinvolvi lil kulħadd.
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-APPLIKAZZJONIJIET BĦALISSA HUMA MAGĦLUQA
Stage On Programme

X’inhu Stage On?

Stage On huwa programm għal żgħażagħ ta’ bejn it-12 u 15-il sena li għandu l-għan li jippermetti liż-żgħażagħ jiżviluppaw ħiliet ta’ espressjoni u kunfidenza fihom infushom permezz tad-drama. Iż-żgħażagħ se jkunu qed jiffamiljarizzaw ruħhom mal-komunikazzjoni mhux verbali, l-body language, kif tipproġetta l-vuċi, l-bini ta’ karattri u l-kitba ta’ skript. Sa tmiem il-programm, iż-żgħażagħ se jippreżentaw sketch.

Għal min jappella?

Stage On huwa offrut lill-żgħażagħ li għandhom bejn it-12 u l-15-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

Iż-żgħażagħ f’dan il programm se:

 • Jtejbu il-ħiliet ta’ komunikazzjoni tagħhom.
 • Jżidu l-kunfidenza tagħhom.
 • Jtejbu l-abbiltajiet tal-ħsieb kritiku.
 • Jifhmu l-komunikazzjoni mhux verbali.
 • Jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom biex jaħdmu f’tim.
 • Jsaħħu l-perseveranza u d-determinazzjoni tagħhom.
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa
Money Wise Programme

X’inhu Moneywise?

Iż-żgħożija hi perjodu tranżitorju li permezz tiegħu ż-żgħażagħ jinnegozjaw l-indipendenza tagħhom. Bħala parti minn dan in-negozjar iż-żgħażagħ jibdew jistinkaw għal-libertà finanzjarja. Huwa żmien meta l-flus tal-but u l-impjiegi tas-sajf jibdew jiksbu popolarita’.

Moneywise joffri l-għarfien bażiku, il-ħiliet u l-attitudnijiet fi kwistjonijiet ta’ flus u jaġixxi bħala pedament għaż-żgħażagħ biex jibnu drawwiet ta’ flus b’saħħithom minn età bikrija u jevitaw li jiżviluppaw drawwiet li jistgħu jwasslu għal ġlidiet tul il-ħajja.
L-għan ta’ dan il-programm hu li tgħin liż-żgħażagħ iżidu l-litteriżmu finanzjarju tagħhom billi jkunu jafu kif jimmaniġġjaw il-qligħ tagħhom u jitgħallmu kif jiffrankaw u jissellfu l-flus b’mod responsabbli; jesplora wkoll l-importanza li tagħti prijorità lill-iffrankar tiegħek. L-attivitajiet f’dan il-programm ikopru wkoll it-taħbit ta’ ostakli finanzjarji, il-fehim ta’ kif tippjana għal pensjoni tajba u kwistjonijiet oħra.

Għal min jappella?

Money Wise huwa offrut lill-żgħażagħ li għandhom bejn it-12 u l-15-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

 • kif tagħżel liema prodotti jissodisfaw l-aħjar il-bżonnijiet tiegħek
 • kif tibbaġitja b’mod effettiv, matul diversi stadji ta’ ħajtek
 • kif tissellef b’mod sensibbli u timmaniġġja d-djun b’mod effettiv
 • biex tifhem nases tad-dejn li jistgħu jgħinuk tevita ċikli tad-dejn
 • biex tippjana li l-miri tiegħek jistgħu jintlaħqu finanzjarjament
 • li tifhem u tipprattika l-bażi tal-użu sigur tal-Internet
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-APPLIKAZZJONIJIET BĦALISSA HUMA MAGĦLUQA
Take Action Trough Photos Programme

X’inhu Take Action Through Photos? 

Ta’ kuljum jiġu ppublikati eluf taʼ ritratti fuq pjattaformi differenti tal-midja soċjali. Dawn ir-ritratti jaqbdu mumenti differenti tal-ħajja u jikkomunikaw sitwazzjoni jew azzjoni partikolari lil min jarahom. Take Action Through Photos, għandu l-għan li jintroduċi liż-żgħażagħ kif huma jistgħu jużaw il-midja viżiva sabiex jgħaddu messaġġi dwar temi differenti li jinteressawhom.

Għal min jappella?

Take Action Through Photos huwa offrut lill-żgħażagħ bejn it-12 u l-15-il sena.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

 • Jesploraw id-dinja tal-fotografija.
 • Jitgħallmu jużaw il-fotografija bħala mezz sabiex iqajmu kuxjenza dwar temi differenti.
 • Jitgħallmu kif jużaw, jidentifikaw u jinterpretaw tekniki viżivi differenti bl-għan li tittieħed azzjoni fuq realtajiet differenti.
 • Jitgħallmu jesprimu lilhom infushom bʼmod kreattiv.
 • Jifhmu kif il-fotografija tistaʼ tqajjem kuxjenza dwar kawżi ġusti.
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa 
Sound On Programme

X’inhu Sound On?

Sound On huwa programm immirat għal żgħażagħ li jixtiequ jesploraw id-dinja tax-xandir fuq ir-radju.

Għal min jappella?

Sound On huwa offrut lill-żgħażagħ li għandhom bejn it-12 u l-15-il sena

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

 • Itejbu il-ħiliet tagħhom taʼ kif jitkellmu fil-pubbliku.
 • Jitgħallmu jagħmlu riċerka dwar temi differenti.
 • Jitgħallmu jagħżlu tipi taʼ mużika differenti.
 • Jitgħallmu jissettjaw tagħmir tekniku.
 • Jitgħallmu jirrekordjaw u jeditjaw il-programmi tagħhom.
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa
Fine Online Programme

X’inhu Fine Online?

Il-Programm Fine Online huwa ddisinjat biex jippreżenta informazzjoni filwaqt li jiġġenera diskussjoni u riflessjoni bil-għan li jgħin liż-żgħażagħ jimmaniġġjaw is-saħħa diġitali u l-benesseri tagħhom bl-aktar mod effettiv – l-ewwel għajnuna għall-benesseri diġitali. F’dawn iż-żminijiet bla preċedent tal-pandemija Covid-19, kulħadd qed jistrieħ fuq l-użu t’apparat diġitali aktar minn qatt qabel sabiex nibqgħu f’komunikazzjoni virtwali ma’ kulħadd, filwaqt li nkunu fiżikament ‘l bogħod minn xulxin.

Għal min jappella?

Hemm żewġ programmi ta’ Fine Online:
deFINEonline – għal żgħażagħ fis-Seba’ u t-Tmien sena
reFINEonline – għal żgħażagħ fid-Disa’ u l-Għaxar sena

X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se nitgħallem:

 • Nsir konxju tal-importanza u l-ambitu tal-benessri diġitali. 
 • Nakkwista strateġiji neċessarji li jippermettu benessri virtwali.
 • Nkun kapaċi noħloq u nsib bilanċ bejn id-dinja virtwali u dik non-virtwali. 
Kif nista nkun parti minn dan il-programm?
L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa
Award in Youth Leadership Programme

X’inhu Award in Youth Leadership?

Aġenzija Żgħażagħ tipprovdi bosta opportunitajiet fejn żgħażagħ jistgħu jipparteċipaw fi programmi taʼ empowerment, volontarjat, organiżżazzjoni tʼavvenimenti, taħdit fil-pubbliku u fʼnetworking maʼ organiżżazzjonijiet taż-żgħażagħ. Bis-saħħa tal-parteċipazzjoni tagħhom fʼdawn il-programmi, iż-żgħażagħ jiżviluppaw ħiliet tal-ħajja differenti fosthom il-ħila importanti tat-tmexxija. Huwa bżonnjuż li żgħażagħ li jokkupaw pożizzjonijiet taʼ tmexxija jirċievu taħriġ taʼ kwalità sabiex iżidu filkunfidenza u jkunu kapaċi jilqgħu sfidi differenti li jiltaqgħu magħhom. Permezz taʼ taħriġ siewi li jiżviluppalhom ħiliet ġodda, iż-żgħażagħ ikunu kapaċi jaħdmu fi rwoli taʼ tmexxija iżjed impenjattivi.

Għal min jappella?

Għall-żgħażagħ (+13) li jagħmlu parti minn organiżżazzjonijiet u gruppi taż-żgħażagħ kif ukoll żgħażagħ li qegħdin fi skejjel sekondarji jew post-sekondarji.

X’inhuma l-Benefiċċji?

Permezz tal-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ, l-Aġenzija Żgħażagħ għandha l-għan li tiżviluppa ħiliet taʼ tmexxija fiż-żgħażagħ. Dan il-kors jipprovdi liż-żgħażagħ bʼċertifikazzjoni taʼ Livell 3 u jinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

 • Introduzzjoni għat-tmexxija
 • Il-Komunikazzjoni effettiva
 • L-ippjanar strateġiku
 • Ir-responsabilitajiet ċiviċi taʼ ċittadini attivi
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa
In Tune with Myself Programme

X’inhu In Tune with Myself?

In Tune huwa programm tal- Aġenzija Żgħażagħ li jwassal ħiliet għall- ħajja. Dan il- programm ser jgħin liż-żgħażagħ jidentifikaw emozzjonijiet differenti fihom infushom u f’ ħaddieħor biex b’ hekk ikunu kapaċi jaffaċċjaw sitważżjonijie ta’ stress. L- empatija hija ħila ewlenija li ser jiffoka fuqha dan il- programm għaliex toħloq atmosfera ta’ kooperazzjoni u tgħin liż-żgħażagħ jifhmu aħjar lil xulxin.

 

Għal min jappella?

Qegħdin jiġu offruti żewġ programmi differenti ta’ InTune:

 • L- ewwel programm huwa indirizzat għal dawk ta’ bejn il- 11 u t- 12-il sena
 • It-tieni programm huwa indirizzat għal dawk ta’ bejn it- 13 u l- 14 -il sena.
X’inhuma l-Benefiċċji?

Billi nipparteċipa se:

 • Nifhem aħjar emozzjonijiet differenti
 • Nifhem aħjar lili nnfisi billi niġi konxju ta’ emozzjonijiet differenti li qiegħed nħoss
 • Niddiskuti r-rabta bejn ir-relazzjonijiet u l- ħila li ngħarraf u nifhem emozzjonijiet differenti
 • Nifhem kif is-saħħa fiżika u mentali jorbtu mal- ħila li nifhmu lil xulxin
 • Nitgħallem modi differenti kif naffaċja u naħdem f’ sitwazzjonijiet ta’ stress
 • Nikseb ħiliet u għerf relatat ma’ kif wieħed jegħeleb sfidi differenti tal- ħajja
Kif nista’ nkun parti minn dan il-programm?
L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa
Youth Work Out Programme

X’inhu Youth Workout?

Youth Workout huwa programm għaż-żgħażagħ msieħba f’organizzazzjonijiet sportivi li huwa maħsub biex isaħħaħ u jikkumplimenta r-rutina ta’ taħriġ fiżiku tagħhom. Filwaqt li jiffoka fuq il-ħiliet tal-ħajja bażiċi, huwa mmirat biex ikompli iħeġġeġ il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fl-isport u l-benesseri ġenerali tagħhom.

għal min jappella?

Żgħażagħ ta’ bejn it-tlettax u d-dsatax-il sena msieħba f’organiżżazzjonijiet sportivi.

xinhuma l-benefiċċji?

Organiżżazzjonijiet Sportivi
Se jkun jista’ joffri liż-żgħażagħ programm addizzjonali li jiffoka speċifikament fuq il-benesseri soċjali u mentali taż-żgħażagħ, permezz ta’ parteċipazzjoni sostnuta fl-isport.

Żgħażagħ
Dan il-programm jiffoka fuq t-Twaqqif ta’ Miri, Immaniġjar tajjeb tal-ħin, u d-Dinamika tat-Tim. Permezz tat-Twaqqfi ta’ Miri, ż-żgħażagħ jistgħu jkejlu l-progress personali tagħhom billi jiddentifikaw, jippjanaw u jaħdmu fuq l-għanijiet tagħhom. L-Immaniġġjar tal-Ħin huwa essenzjali biex jinżamm bilanċ b’saħħtu bejn l-isports, l-edukazzjoni u / jew l-impjieg u r-relazzjonijiet personali. Id-dinamika tat-tim ittejjeb l-iżvilupp u s-suċċess tat-tim.

Kif nista nkun parti minn dan il-programm?

L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa

Irreġistra l-interess tiegħek biex tipparteċipa f’dan il-programm billi tibgħat imejl fuq agenzija.zghazagh@gov.mt

Għal aktar informazzjoni ikkuntattjana fuqv22586700
jew ibgħat e-mail fuq agenzija.zghazagh@gov.mt
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.